YERLİ OTOMOBİL VE TORYUM

Dünyada fosil yakıtları kullanan günümüz otomobil teknolojileri, çevreyi kirleten teknolojiler olup, giderek yerini hibrid ve elektrikli motorla çalışan yeni nesil teknolojilere bırakmaktadır. Artan tüketimle beraber, 40-50 yıl içinde dünyadaki petrol kaynaklarının tamamen tüketileceği hesaplanmıştır.Büyük otomobil firmaları da yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde çalışmaktadır.Hibrid ve elektrikli modeller çoktan standlarda yerini almıştır.2030 yılında bugün fosil yakıt kullanan otomobillerin, yolları büyük oranda elektrikli modellere bırakacakları öngörülmektedir. Sanayi bakanlığımız ve Tübitak’da bu öngörüye dayanarak Türkiye’de üretilecek yerli otomobilin elektrikli motor teknolojisiyle çalışması karararını almıştır. Burada elektrik enerjisini verimli bir şekilde depolayabilecek bir aküye ve bu enerjiyi en verimli şekilde kullanabilecek bir elektrikli motorun geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bununla birlikte Türkiye’ninde dünya otomobil teknolojisini yakalayabilmek için de eline bir fırsat geçmiştir. Hidrokarbon yakıt temelli teknolojiler konusunda Türkiye teknolojinin çok gerisinde kalmıştır.Ancak elektrikli otomobiller konusundaki çalışmalar yeni olup, bu teknolojiyi yakalaması ve geliştirmesi mümkün olabilir.Türkiye’nin 2013 yılının ilk ayında verdiği 60 milyar 463 milyon dolar düzeyindeki dış ticaret açığının %52.7′sini enerji ithalatının oluşturduğu görülürse Türkiye’nin neden nükleer enerjiye ihtiyacı olduğu da iyi anlaşılacaktır. Türkiye gerek petrol gerekse gerekse doğalgaz kaynakları yönünden malesef fakir bir ülkedir.Ülkede 2012 yılı rakamlarına göre tüketilen petrolün ancak %11′i öz kaynaklarımızdan temin edilebilmiştir. Ham petrol fiyatları varilbaşına 112 dolarlara kadar çıkmıştır.Buna  yükselen dolar kur fiyatları da eklendiğin de tüketimin %90′nı ithalat kaleminden karşılayan ülkemiz için ekonomi üzerinde ne derece ağır bir yük oluşturduğunu görebiliriz. Özetleyecek olursak üretecek olduğumuz yerli otomobil elektrikli olursa, petrol ithalatından kaynaklanan harcamaları ülkemizin altyapı hizmetleri için kullanılabiliriz. Ülkemizin doğalgaz ve petrol dışında alternatif enerji kaynaklarına ihtiyacı vardır.Kurulu olan hidroelektrik santraller ihtiyaca cevap veremektedir.Çünkü ülkemiz su kaynakları yönünden de zengin bir ülke değildir.Türkiye 2008 yılı (DSİ) verilerine göre. Kişi başına su kaynağı miktarına göre, 1.519 m³/kişi ile Su Azlığı çeken bir ülkedir.Bir ülkenin elektrik enerjisi tüketimi de o ülkenin kalkınmışlığının bir göstergesidir.2008 yılında elektrik enerjisi tüketimi:

  1. Türkiye : 1.906 kWh/kişi/yıl
  2. Dünya ortalaması : 2.500 kWh/kişi/yıl
  3. Gelişmiş ülkelerde : 8.900 kWh/kişi/yıl
  4. Çin : 827 kWh/kişi/yıl
  5. ABD : 12.322 kWh/kişi/yıl

Türkiye’nin enerji ihtiyacı bariz bir şekilde görülmektedir. Özetle şunu söyleyebiliriz. Türkiye gelişmiş ülkeler arasında yerini almak istiyorsa, 5 kat daha enerji üretip tüketmek zorundadır. Bunu da ancak nükleer enerji kullanarak yapabilir. Yakıt olarak elektrik enerjisini  kullanan Elektikli otomobili üreterek, petrol zengini ülkeler lehine olan dengeyi kendi lehine çevirebilir.Hükümetimiz de bu amaçla bazı Nükleer enerji santrallerinin ihalelerini tamamlamıştır.Gelişmiş sanayi ülkeleri Fransa %76, Almanya %30, İsveç %45 gibi büyük oranda bu enerjiyi kullanmaktadırlar. Ben bir sonraki makalemde yeşil Nükleer enerji denilen,arkasında radyoaktif atık bırakmayan  Toryum kullanan, nükleer santrallerden bahsedeceğim.Hem patlamayan, hem atom bombası yapılamayan bir enerji üretilecek. Çünkü dünya Toryum kaynakları yönünden Türkiye 744 milyon tonla Hindistandan sonra (846 milyon ton) dünya ikincisidir.Yüzlerce yıl Türkiyenin ihtiyacına cevap verebilecek ucuz enerji kaynağını sağlayacaktır. O yüzden Türkiye’nin otomobili, yakıt olarak elektrik kullanan bir yerli otomobil olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir